Facebook Pixel
×

ТЕХНИКА НА ЛИЗИНГ

ЛИЗИНГ НА НАШИ СТОКИ – ВИДОВЕ И СТЪПКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ

1. Избор на оборудване.

Със съдействието на нашите висококвалифицирани търговски мениджъри , Вие ще избирете най - подходящото оборудване за Вашата дейност. Ще получите безплатна консултация на място при Вас или в нашата база. "Апекс - 11" ЕООД ще изготви оферта специално за Вас.

2. Избор на лизингова компания.

Ние познаваме продуктите на всички лизингови компании. Наш консултант ще Ви помогне в избора на най-подходящата /ДСК лизинг , Интерлийз ,Райфайзен лизинг,Сожелиз,Уникредит лизинг и други / в зависимост от Вашите изисквания. Ние изискваме предварителни оферти с погасителни планове от всички лизингови компании и настояваме в договарянето на най-добри условия за Вас.

3. Избор на вид лизинг.

- финансов лизинг с отворен край

- финансов лизинг със затворен край

- финансов лизинг със затворен край и разсрочване на ДДС

- оперативен лизинг

Ще търсим заедно с Вас, най-доброто решение за вида на лизинга , който ще ползвате

а/ При финансов лизинг с отворен край , Вие имате възможност да заплатите остатъчната стойност и да придобиете оборудването . Но е възможно също така , да откажете придобиването. Ние можем да изкупим обратно оборудването Ви или да го заменим с ново.

б/ При финансов лизинг със затворен край , Вие придобивате оборудването ,след плащане на последната лизингова вноска , като ДДС се плаща авансово и подлежи на възстановяване .

в/ При финансов лизинг със затворен край и разсрочване на ДДС, Вие придобивате оборудването, след плащане на последната вноска, като ДДС е платимо във всяка месечна вноска и ползвате данъчен кредит.

г/ При оперативен лизинг, след последната вноска, Вие можете да закупите оборудването по предварително определена остатъчна пазарна стойност, да го замените с ново или да го върнете. Ние можем да изкупим обратно оборудването Ви или да го заменим с ново.

4. Документи за кандидатстване.

Ще Ви помогнем в събирането на информация за изискуемите документи при кандидастване за лизинг във всяка лизингова компания. При желание от Ваша страна ние ще поемем комуникацията с лизинговата компания, за да Ви спестим време.

5. Одобрение.

След избора Ви на лизингова компания и вид лизинг , Вие вече ще разполагате с конкретна оферта с погасителен план. Ние ще настояваме за максимално бърза процедура.

6. Подписване на договора за лизинг и придобиване на стоките.

Ние разполагаме на склад със стоките, които предлагаме и Вие ще можете веднага да получите нужното Ви оборудване.

8. Застраховката на лизинговото оборудване е задължителна.

Вие имате право на избор на застрахователна компания. Заедно с Вас ще настояваме за най-изгодните условия за застраховка на лизинговия актив.

 

За повече информация във връзка с лизинга на стоки - Райна Балева - 0887 310370