АПЕКС 11 – РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МОТОКАРИ И ЕЛЕКТРОКАРИ, СКЛАДОВА ТЕХНИКА, АВТОСЕРВИЗНО ОБОРУДВАНЕ

Вилични изравнители за мотокар

Вилични изравнители за мотокар: Апекс 11 ЕООД предлага богата гама от Прикачни устройства за мотокари: Рог виличен за мотокар, Вилични изравнители за мотокар, Приспособления за мотокар, Удължители за рог виличен, Приспособления за варели и др, функционално приложими прикачни устройства за мотокари.

Ние сме вносители на многообразно допълнително оборудване за мотокари, което намира широко  приложение в мотокарните среди както и в товаро разтоварната дейност в много други отрасли.

Виличен изравнител за мотокар – това е прикачно съоръжение, което позволява преместването на вилиците на мотокар без усилие от оператора или преместване на машината, спестява време и усилие както за работния процес , така и за оператора. Прикачните устройства за мотокари са изключително иновативни и намират широко приложение във всеки вид дейност, съобразени с класове на присъединяване и товароносимост на машините.